Thông báo

Menu_Hotel

    Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên là đơn vị liên doanh với Tổng công ty du lịch Sài Gòn – TNHH MTV, chuyên kinh doanh về khách sạn, nhà hàng, lữ hành quốc tế và các dịch vụ khác.
    Công ty có 3 đơn vị trực thuộc là: SAIGON KIMLIEN Hotel - SAIGON KIMLIEN Resort - SAIGON KIMLIEN Travel